ഗുരുവായൂർ വിജയ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഉടമ സെബാസ്റ്റ്യൻ നിര്യാതനായി

">

ഗുരുവായൂർ: കിഴക്കെനടയിലെ വിജയ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഉടമ ഇരിങ്ങപ്പുറം ഒലക്കേങ്കിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ (യേശു 63) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: സുമ. മക്കൾ: ടോണി, ടോംസ്. മരുമകൾ: ജിനി. സംസ്കാരം നടത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors