നാരായണീയ ദിനാഘോഷം ഡിസം.14 ന്:നാരായണീയ സപ്താഹം തുടങ്ങി

Above article- 1

ഗുരുവായൂർ : ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നാരായണീയ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാരായണീയ സപ്താഹം തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രം ആദ്ധ്യാത്മിക ഹാളിൽ ഇന്നു രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് സപ്താഹത്തിന് തുടക്കമായത്. തോട്ടം ശ്യാം നമ്പൂതിരിയും ഡോ.വി.അച്യുതൻകുട്ടിയുമാണ് ആചാര്യൻമാർ.ദിവസവും രാവിലെ ഏഴിന് സപ്താഹം തുടങ്ങും: ഡിസംബർ 13 നാണ് സമാപനം. നാരായണീയ ദിനമായ ഡിസംബർ 14 ന് രാവിലെ 5 മണി മുതൽ ക്ഷേത്രം ആദ്ധ്യാത്മിക ഹാളിലും രാവിലെ 7 മണി മുതൽ മേൽപുത്തൂർ ആഡിറ്റോറിയത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയ പാരായണം ഉണ്ടാകും.

Astrologer

ആദ്ധ്യാത്മിക ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പാരായണത്തിന് ഡോ.വി.അച്യുതൻകുട്ടി നേതൃത്വം നൽകും. ഗുരുവായൂർ ബ്രാഹ്മണസമൂഹത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മേൽപുത്തൂർ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരായണം . ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പരമഭക്തനായ മേൽപുത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് നാരായണീയം രചിച്ച് ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ച വൃശ്ചികം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് ദേവസ്വം നാരായണീയ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

Vadasheri Footer