തിരുവത്ര കാളീടകത്ത് ജനാർദ്ദനൻ നിര്യാതനായി

">

ചാവക്കാട് : തിരുവത്ര അയിനിപ്പുള്ളി പടിഞ്ഞാറ് കാളീട കത്ത് പരേതനായ കൊച്ചുണ്ണി മകൻ ജനാർദ്ദനൻ 64 നിര്യാതനായി ഭാര്യ സുധ മക്കൾ ദിബിൻ ദിവ്യ ബാലു. സംസ്ക്കാരം നടത്തി മണിക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors