മൂക്കോല വാരിയത്ത് ശൂലപാണി വാരിയർ നിര്യാതനായി

">

ഗുരുവായൂർ: മൂക്കോല വാരിയത്ത് ശൂലപാണി വാരിയർ, 98 , ഇന്ന് രാവിലെ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ പരേതയായ ചൊവ്വല്ലൂർ വാരിയത്ത് കുഞ്ഞിമാളു വാരസ്യാർ, മക്കൾ:ഇന്ദിര,രാധ,വേണുഗോപാൽ, ഹരിഹരൻ ,രമ മരുമക്കൾ:മാധവവാരിയർ,ഹരിദാസ്, നന്ദിനി, തുളസി, സായിപ്രസാദ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors