ചാവക്കാട് മണത്തല വീട്ടിൽ ചാത്തു മകൻ അജിതൻ നിര്യാതനായി.

Above article- 1

ചാവക്കാട്:മണത്തല ബ്ളോക് ഓഫീസിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മണത്തല വീട്ടിൽ ചാത്തു മകൻ അജിതൻ (60) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:പുഷ്പ. മക്കളില്ല. സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക്.

Vadasheri Footer