പൂക്കോട് കപ്പിയൂർ.ഗീതാനിവാസിൽ നാരായണൻ നായർ നിര്യാതനായി

">

ഗുരുവായൂർ: പൂക്കോട് കപ്പിയൂർ.ഗീതാനിവാസിൽ നാരായണൻ നായർ (89) നിര്യാതനായി.ശവസംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് പാറമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടിൽ. ഭാര്യ പത്മാവതിയമ്മ മക്കൾ ഗീത കേശവൻ രാജൻ വേണു ,ഷണ്മുഖൻ. മരുമക്കൾ കേശവൻ രേണുക രാജൻ നിഷ വേണു ദീപ ഷണ്മുഖൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors