ഗുരുവായൂര്‍ വലിയ തോടിൽ നിന്നും മണ്ണു നീക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

valiyathodu cleaning 01

ഗുരുവായൂര്‍ : ഗുരുവായൂർ നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വലിയ തോടിൽ നിന്നും മണ്ണു നീക്കി ഒഴുക്ക് കൃത്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി . 10 ലക്ഷം ചിലവഴിച്ചാണ് ചാമുണ്ഡേശ്വരി കുറുക്കൻതറ മുതൽ നാലര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ദൂരത്തിൽ തോട് ശുചീകരിക്കുന്നത് .12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 എന്നീ വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തോടിന്റെ പ്രവർത്തനം മഴയ്ക്ക് മുൻപ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മമ്മിയൂർ ക്ഷേത്രപരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ടാകാറുള്ള രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകും .

sreepathi advertisment

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചക്കംകണ്ടം മുതൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മണ്ണെടുത്ത് ആഴം കൂട്ടിയിരുന്നു .കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു . തോട് കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാകും .

hs mehnthi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 4 =

Sponsors