തൊഴിയൂർ ഓവാട്ട് വേലായുധൻ നിര്യാതനായി

ഗുരുവായൂർ: തൊഴിയൂർ ഓവാട്ട് വേലായുധൻ (68) നിര്യാതനായി .. സംസ്കാരം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു.ഭാര്യ: വള്ളിയമ്മു
മക്കൾ: രാജേഷ് ഒ.വി, ദിനേഷ് ഒ.വി, രതീഷ് ഒ.വി
മരുമക്കൾ: വിജയശ്രീ, സരസ്വതി