ചാവക്കാട് തിരുവത്ര ബേബി റോഡ്‌ ആലിപ്പരി ദേവരാജൻ നിര്യാതനായി

">

ചാവക്കാട് : തിരുവത്ര ബേബി റോഡ്‌ ആലിപ്പരി ദേവരാജൻ (75) നിര്യാതനായി . ഭാര്യ ശാന്ത. മക്കൾ: നവീൻ, നിഷി, നിമ്മി, മരുമക്കൾ. ബബിത, ദിനേശൻ, മഹേഷ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors