മണത്തല പരേതനായ പെരിങ്ങാട്ട് ശ്രീധരൻ ഭാര്യ തങ്കമണിനിര്യാതയായി.

">

ചാവക്കാട്:മണത്തല ശ്രീവിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പരേതനായ പെരിങ്ങാട്ട് ശ്രീധരൻ ഭാര്യ തങ്കമണി(65)നിര്യാതയായി. .സംസ്കാരം നടത്തി.മക്കൾ:പ്രസാദ്,രാജൻ,രാഗിണി,സ്വപ്ന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors