മണത്തല ജനതാ റോഡിൽ അയിനിപ്പുള്ളി സിദ്ധാർത്ഥൻ ഭാര്യ രതി നിര്യാതയായി

">

ചാവക്കാട്:മണത്തല ജനതാ റോഡിൽ അയിനിപ്പുള്ളി സിദ്ധാർത്ഥൻ ഭാര്യ രതി(68)നിര്യാതയായി.സംസ്‌കാരം നടത്തി.മകൻ:ഷിലിൻ(ബാംഗ്ലൂർ).മരുമകൾ:ജയ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors