കുന്നുകര എംഇഎസ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടയിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ

">

ഗുരുവായൂർ : കുന്നുകര എംഇഎസ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടയിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നു . 150-ൽ പരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ള മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷനൽ സൊസൈറ്റിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുന്നുകര എംഇഎസ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടയിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂൺ 22 ശനിയാഴ്ച എം. ഇ.എസ്. പൊന്നാനി കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു. കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ നടത്തിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർക്കും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാത്തവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ള പ്ലസ്ടു പാസായവർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പകർപ്പുമായി പത്ത് മണിക്ക് പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജിലെ പരീക്ഷാ സെന്ററിൽ ഹാജരാകണം. വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിതരായ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്പോർട്സിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ:-8330859551, 9447049017, 9645756220.എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors