കുഴിങ്ങര തളികശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മകൻ ഉസ്മാൻ നിര്യാതനായി

">

ചാവക്കാട് : പുന്നയൂർ കുഴിങ്ങര രവി റോഡിൽ പരേതനായ തളികശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മകൻ ഉസ്മാൻ (52 )നിര്യാതനായി ദീർഘകാലം വടക്കേകാട് സെന്ററിൽ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ഭാര്യ റംലത്മക്കൾ റമീന ,ഫാസിൽ,ദില്ഷാന മരുമകൻ ഷൗക്കത്ത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors