കാരയ്ക്കാ മിഠായികൾ ‘ പ്രകാശനം ചെയ്തു

Above article- 1

ചാവക്കാട് : കാരയ്ക്കാ മിഠായികൾ ‘ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മണത്തല എൽ.പി. സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ റാഫി നീലങ്കാവിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം ‘കാരയ്ക്ക മിഠായികൾ ‘ പ്രകാശനം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരൻ ആനന്ദ് നീലകണ്ഠൻ മാടവന ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ക്ക് നൽകികൊണ്ട് നിർവ്വഹിച്ചു. തേക്കിൻകാട് ജോസഫ്, പോൾ മണലിൽ, എന്നിവർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി. കെ മോഹനൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു

Vadasheri Footer