ഇരിങ്ങപ്പുറം തലപ്പുള്ളി പത്മിനി നിര്യാതയായി

">

ഗുരുവായൂർ : ഇരിങ്ങപ്പുറം തലപ്പുള്ളി പരേതനായ വാസു ഭാര്യ പത്മിനി 78 നിര്യാതയായി .മക്കൾ പ്രതീപ് ,പ്രീത ,പ്രസാദ് (അബുദാബി) മരുമക്കൾ ഗീത ,വിജയൻ മനയിൽ ,മഞ്ജുഷ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors