ഇരിങ്ങപ്പുറം മുളയംകുടത്ത് രാധ നിര്യാതയായി

">

ഗുരുവായൂർ : ഇരിങ്ങപ്പുറം മുളയംകുടത്ത് ദേവൻ ഭാര്യ രാധ (62) നിര്യാതയായി . സംസ്ക്കാരം വെള്ളി ഉച്ചക്ക് 2 മണി . മക്കൾ – മനോജ്‌, മഹേഷ്‌ , സൂര്യകല മരുമക്കൾ – വിജി ,ഭവീഷ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors