പരേതനായ ചീരൻ കൊച്ചപ്പൻറെ ഭാര്യ മറിയം നിര്യാതയായി.

">

ഗുരുവായൂർ: പരേതനായ ചീരൻ കൊച്ചപ്പൻറെ ഭാര്യ മറിയം (84) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ലില്ലി, ഫ്രാൻസിസ്, പരേതനായ സൈമൺ. മരുമക്കൾ: ഫ്രാൻസിസ്, ലൂസി, ജൽത്രൂദ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors